Kontakt

ZAJAZD EUROPA Barbara Opawska

Wapnica 50, 73-132 Suchań

REGON: 811263708
NIP: 8520602376

Telefon: 91 56 24 240
Komórka: 509 594 947
e-mail:
Barbara Opawska ZAJAZD „EUROPA” realizuje projekt w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Remont pomieszczeń budynku „Zajadu Europa w celu utworzenie zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego dla seniorów” mająca na celu stworzenie 3 dodatkowych miejsc pracy w rozbudowywanym Zakładzie Opiekuńczo Pielęgnacyjnym Rezydencja „Jaśmin” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.